Nadační fond ADIUVARE

Wurmova 562/9
771 01 Olomouc

web:www.adiuvare.cz

Nadační fond Adiuvare

Adiuvare znamená latinsky "pomáhat" nebo "podporovat" a právě to je i smyslem našeho nadačního fondu – pomáhat těm, kterým vnější podmínky brání v dosažení stanovených cílů.

Nadační fond Adiuvare si klade za cíl:

  • přispívat k rozvoji duchovních a mravních hodnot a plnění humanitních cílů výchovného a vzdělávacího procesu
  • přispívat k jeho modernizaci
  • motivovat studenty k hlubšímu zájmu o odborné studium
  • přispívat k rozvoji odborných dovedností a k získání středoškolského či vysokoškolského vzdělání zejména žákům a studentům z vícečetných nebo sociálně slabších rodin.

Finanční prostředky k této činnosti získáváme výhradně z darů, podrobnosti jsou uvedeny v sekci Výroční zprávy.