Nadační fond ADIUVARE

Wurmova 562/9
771 01 Olomouc

web:www.adiuvare.cz

Obdarovaní

Ve školním roce 2017/2018 bylo vyhověno žadatelům podle těchto kritérií:

  1. Podpořit vzdělání dětí z početných rodin.
  2. Podpořit studenty, kteří by pro sociální situaci studium nedokončili, nebo ani nezačali.
  3. Podpořit studenty v nenadále sociální nouzi.

Stipendium podle prvního kritéria obdrželo: 6 studentů z třináctičlenné rodiny, 5 studentů z dvanáctičlenné rodiny, 5 studentů z jedenáctičlenné rodiny, 4 studenti z desetičlenné rodiny, 17 studentů z devítičlenné rodiny, 10 studentů z osmičlenné rodiny a 23 studentů ze sedmičlenné rodiny; celkem tedy 70 studentů.

Dalším žadatelům bylo uděleno stipendium podle druhého a třetího kritéria, mimo jiné z těchto důvodů: malý příjem rodiny, rodiče v důchodě (starobním, invalidním), rodiče v insolvenci, dlouhodobě nemocný rodič, těžce nemocný sourozenec, matka či otec samoživitelé aj.

Podpořeni byli například studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, Stojanova gymnázia na Velehradě, gymnázií v Boskovicích, Olomouci, Uničově, Valašském Meziříčí a Znojmě, středních odborných škol v Hranicích, Liberci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, vyšších odborných škol v Brně, Olomouci a Třebíči či vysokých škol v Brně, Olomouci a Praze.

Zde můžete nahlédnout do příběhů a nelehké situace některých studentů, kterým nadační fond Adiuvare pomohl (jména byla kvůli ochraně soukromí změněna).

Anežka

O čtyři děti se stará maminka samoživitelka. Tři navštěvují střední školu a jedno školu základní. Jeden sourozenec má vážnou nemoc, se kterou jsou spjaty velké finanční náklady na léky a léčbu. Maminka sama je po operaci krční páteře a má částečně ochrnutou pravou ruku. Proto je v invalidním důchodu a návrat do zaměstnání je pro ni ze zdravotních důvodů velmi nepravděpodobný. Když má Anežka platit školní kurzy, musí nosit peníze po částech nebo si vyřizovat prodloužení termínu pro zaplacení. Přitom se snaží hledat si brigády a ve volném čase si sama přivydělává na studia, ale nestačí to.

Dita a Štěpán

Sedmičlenná rodina se třemi dětmi na středních školách a dvěma na základních. V únoru 2016 se u nejmladší dcery projevilo závažné onemocnění krvetvorby. Prošla komplikovanou léčbou a transplantací kostní dřeně. Po propuštění do domácí péče je její návrat do běžného života jen postupný. Je imunodeficitní a trpí častými infekcemi. Proto o ni musí maminka pečovat ve druhém bytě, a to kvůli maximálním hygienickým nárokům a speciálnímu léčebnému režimu. Často jezdí na kontroly do Motolské nemocnice. Rodinu bydlení ve dvou nájemních bytech a časté jízdy do Prahy vyčerpávají, finanční zajištění od otce pracujícího v kanceláři jedné obchodní firmy nestačí.

Filip a Jiří

Otec pro svoji desetičlennou rodinu finance získává ze svého zaměstnání v oboru stavitelství. Maminka je v domácnosti a pečuje o nejmenší z dětí. U starších dětí se projevilo výjimečné hudební nadání. Pravidelně získávají nejvyšší ocenění v prestižních hudebních soutěžích celorepublikových i mezinárodních. Rodinu ale velmi zatěžuje k řádnému studiu ještě dětem navíc platit odpovídající hudební vzdělávání, kvalitní nástroje a finančně pokrývat jejich účast v soutěžích. Pro rodiče je extrémně těžké finančně zabezpečovat potřebné rozvíjení zřejmých talentů svých dětí.